week tegen pesten

17-09-2017
In de week van 18 tot 22 september is het de landelijke week tegen het pesten
Vandaag start de landelijke week tegen het pesten. Ook op De Wegwijzer wordt daar aandacht aan besteed. Wij doen alles om pestgedrag te voorkomen. Denk maar aan ons programma De Vreedzame School en de groepsvormende weken tot de herfstvakantie. Toch vinden wij het belangrijk om NEE te zeggen tegen pesten. Wij willen een VEILIGE school zijn waar we SAMEN spelen en LEREN en waar we VERANTWOORDELIJK zijn voor onszelf en voor elkaar!
Tijdens de lessen van De Vreedzame School wordt extra aandacht besteed aan “pesten”. Het verschil tussen pesten en plagen wordt besproken en kinderen krijgen handreikingen wat ze kunnen doen als er gepest wordt. Er wordt gesproken over ons pestprotocol en over de antipestcoördinator, meester Ralf. Thuis kunt u kijken naar programma’s op Zapp, waar deze week aandacht wordt besteed aan pesten.