De Vreedzame School

 
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen graag naar school komen. Dat alle kinderen zich hier veilig voelen en dat ze zich in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen!

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met het tweejarig implementatie-programma met als doel het pedagogisch klimaat te verbeteren.
Naast de lessenserie is het mediŽren bij conflicten een belangrijk onderdeel. Jaarlijks worden 6 leerlingen uit groep 7 opgeleid tot mediator. Dit gebeurt door een deskundige trainer. De mediatoren krijgen na afloop een certificaat en zijn voor twee schooljaren mediator op De Wegwijzer.

Klik hier voor onze regels, routines en afspraken.

Klik hier voor de doelen van De Vreedzame School.

Klik hier voor de nieuwsbrieven van De Vreedzame School.

Klik hier voor reacties van ouders over De Vreedzame School.


Klik hier voor de officiŽle website van De Vreedzame School.