Regels, routines, afspraken

Op De Wegwijzer hanteren wij drie 'kapstokregels' en aan de hand daarvan kunnen voorkomende probleemsituaties besproken en het liefst ook opgelost worden.

Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat ook de ouders hier achter staan en dit mee onderschrijven.
 
De drie schoolregels zijn:
  1. We zullen aardig zijn voor groot en klein
  2. Spullen van jou, spullen van mij; zuinig zijn op allebei
  3. Je weet ZELF goed, of je doet zoals het moet
 
Schoolregels zijn te onderscheiden van routines (“zo hoort het en zo doen wij het”) en afspraken (die maken we samen met de kinderen).
Regel:
Regels worden door leerkrachten of schoolteam aangedragen en geeft aan welk gedrag echt niet door de beugel kan. Overtreding heeft een sanctie tot gevolg.
Routine:
Een procedure waarvan we verwachten dat leerlingen dat op een bepaalde manier doen, bv de manier van binnenkomen in de klas, toiletgebruik, vinger opsteken.Het is een “smeermiddel”. Herhaling geeft duidelijkheid.
Afspraak:
Deze worden samen met de kinderen vorm en inhoud gegeven. Bij overtreding wordt er niet de nadruk op straf gelegd, maar op analyse samen met de klas. Aanspreken op het gedrag.
 
Een protocol vat samen welke regels en afspraken er gemaakt zijn.
Wij streven hierbij naar eenduidigheid en voorspelbaarheid.
Bij grensoverschrijdend gedrag (overtreden van een regel) volgt een consequentie. De school bepaalt de aard van de sanctie. In eerste instantie is dat het maken van een "sorry-tekening"(gr 1 t/m 3) of het schrijven van een "sorry-brief" (gr 4 t/m 8). In alle gevallen wordt contact opgenomen met de ouders van de betreffende kinderen.


 
In het schema hieronder wordt duidelijk dat de grens (“regels”) duidelijk moet zijn om “aan de voorkant” te investeren in gezond gedrag, wat wij doen met De Vreedzame School.
Hebt u hierover vragen of opmerkingen, dan bent u van harte welkom!