Nieuwsbrieven van De Vreedzame School.


Na ieder blok wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle ouders. Hierin staat wat de kinderen hebben geleerd en hoe u hierin kunt bijdragen om er vragen over te stellen aan uw kind(eren).

Hieronder kunt u klikken voor de nieuwsbrieven:

Blok 1

Blok 2

Blok 3